The Dry Spell

© 2022 The Dry Spell

City waterworks employee Iwakiri and his colleague Kida visit households behind on their water bill to turn off their water during a summer heatwave and drought. After losing contact with his wife and child, Iwakiri no longer seems to enjoy life, but then he meets young sisters Keiko and Kumiko whose father has vanished and whose mother rarely comes home. A feel-good drama about social issues and regaining one’s humanity by taking responsibility and looking out for others.

The Dry Spell is preceded by the taiko performance Otonoha at the official festival opening on 21/09 at 19.00.

Iwakiri, medewerker van het gemeentelijke waterbedrijf, bezoekt tijdens aanhoudende droogte huishoudens die hun rekening niet hebben betaald en sluit het water af. Iwakiri gaat sinds hij het contact met zijn vrouw en kind verloren heeft als een zombie door het leven. Dan ontmoet hij de jonge zusters Keiko en Kumiko, wier vader verdwenen is en wier moeder zelden thuis komt. Een feelgood drama over sociale problemen en je menselijkheid terugvinden door verantwoordelijkheid te nemen en voor anderen zorg te dragen.

Bij de openingsavond van het festival op 21/09 om 19:00 wordt The Dry Spell voorafgegaan door het taiko-optreden Otonoha.

TAKAHASHI Masaya 髙橋正弥 has worked as assistant director under TAKAHASHI Banmei, SOMAI Shinji and other masters. The Dry Spell is based on a book by KAWABAYASHI Mitsuru published in 1990. Reading the story 20 years after it was published, TAKAHASHI felt that it remained relevant. He took 10 years to complete the 16mm film project from inception to finished product.

2023 – The Dry Spell 渇水
2010 – Moon and Lies and Murder 月と嘘と殺人