The Projects

When the elderly Seji suddenly disappears, the residents of the housing project (danchi) in Osaka where he lives start gossiping: did his wife Hinako murder him? At the same time a mysterious man with an umbrella shows up… A weird and surprising comedy!

Als de bejaarde Seiju verdwijnt beginnen de bewoners van het appartementencomplex (‘danchi’) waar hij woont (en iedereen op elkaars lip leeft) al snel te roddelen. Is hij misschien vermoord door zijn vrouw Hinako? Ook duikt er een vreemde snuiter met een paraplu op in de betonnen flat…. Een vreemde en verrassende komedie.