Moon and Thunder
ANDO Hiroshi 安藤尋
月と雷
Tsuki to kaminari

Moon and Thunder
Japan
2017
120
Colour
English
subtitles

Yasuko’s life is turned upside down when a former stepbrother (the son of an ex of her late father) reconnects with her. Things spiral out of control when other long-forgotten family members come out of the woodworks, daring Yasuko to confront her ambivalent feelings towards family and love. While the story has all the inner workings of a farce, Moon and Thunder plays the increasingly convoluted social interactions refreshingly straight.

Yasuko’s leven komt op zijn kop te staan als een voormalige stiefbroer (de zoon van een ex van haar overleden vader) opnieuw contact met haar opneemt. Als dan ook andere, lang vergeten familieleden onverwachts opduiken wordt Yasuko gedwongen haar ambivalente gevoelens over familie en liefde onder ogen te zien. Moon and Thunder heeft alle kenmerken van een farce, maar regisseur ANDO Hiroshi verbeeldt de steeds ingewikkelder wordende sociale interacties op een verfrissend realistische manier.

https://www.youtube.com/watch?v=M8mgtObjU7g