LOL: Comical Woodblock Prints
Curated by Maureen DE VRIES

In the realm of Japanese woodblock prints, humorous pictures are a specific but ambitious genre that includes a variety of subjects: anything from anthropomorphized animals or inanimate objects re-enacting human behaviour to shadow pictures, eccentric caricatures, visual puzzles, toy pictures and often plain slapstick. Our small exhibition explores a hilarious mix with just one purpose: to make you laugh out loud!

In de wereld van de Japanse houtsnedes vormen komische afbeeldingen een specifiek maar ambitieus genre dat verschillende onderwerpen omvat: alles van geantropomorfiseerde dieren of levenloze objecten die het menselijk gedrag nabootsen tot schaduwbeelden, excentrieke karikaturen, visuele raadsels, speelse plaatjes en dikwijls ook onomwonden slapstick. Onze kleine tentoonstelling verkent een hilarische hutspot van stijlen met maar één doel: je hard te laten lachen!