Hirofumi’s Suitcase
Natasja PATTIPEILOHY

NL
2018
8
Colour
English
subtitles

An introvert Japanese expat is eager to declare his love to his Dutch language instructor before she leaves for her world trip, but the language barrier makes it impossible to express his emotions adequately.

Een introverte Japanse expat is gebrand om zijn liefde te verklaren aan zijn Nederlandse taalinstructrice voordat zij vertrekt voor haar haar wereldreis, maar de taalbarrière maakt het onmogelijk om zijn emoties voldoende te verwoorden.

This short film screens before blank 13 on Sat. 29/09 at LantarenVenster, Rotterdam