Exhibition: Nichiran KARUTA

The unique history of word exchange between Dutch and Japanese has inspired art project Edo Sanpu to make their own version of the Karuta card game, with words that mean the same in both languages. The exposition features the history and explanation of the game and the traditionally made woodcuts and prints used to create the cards.

De unieke geschiedenis van woorduitwisselingen tussen het Nederlands en het Japans inspireerde het kunstproject EdoSanpu om hun eigen versie van het Karuta kaartspel te creëren, met woorden die hetzelfde betekenen in beide talen. De tentoonstelling bevat de geschiedenis van en uitleg over het spel, en de traditioneel vervaardigde houtsnedes en drukwerken waarmee de kaarten gemaakt zijn.

https://edosanpu2020.com/karuta/