Exhibition: Memories of Tokyo 東京の思い出
Paintings by Wijnand DRIESSEN

Wijnand DRIESSEN is a visual artist who paints worlds you can get lost in. The last few years made traveling to Japan impossible. This series of visual memories of his many trips there, capture a yearning to go back, and invites you to come along on a journey through Japan.

You can find the exhibition on the first floor of LantarenVenster, next to screening rooms 5 and 6

Wijnand DRIESSEN is een beeldend kunstenaar, die werelden schildert waarin je je volledig kunt verliezen. De laatste jaren was reizen naar Japan onmogelijk. Deze reeks van visuele herinneringen aan zijn vele trips naar daar, laten een verlangen zien om terug te keren, en nemen u mee op een reis door Japan.

De tentoonstelling is te vinden op de eerste verdieping van LantarenVenster, naar zalen 5 en 6

www.wijnanddriessen.com