Exhibition: Japan 2011 and 2015

Travelling from Kyushu to Hokkaido, Joris VAN DORP SCHUITMAN whipped out his camera whenever he discovered interesting patterns or paradigms. Or, whenever things seemed out of place, or conversely, remarkably in place. This is a small selection of contrasting close-ups and sweeping landscapes shot in 2011 and 2015.

Reizend van Kyushu naar Hokkaido haalde Joris VAN DORP SCHUITMAN zijn camera tevoorschijn als hij ergens interessante patronen of paradigma’s ontdekte. Maar ook wanneer iets niet op zijn plek leek te horen te staan, of wanneer het juist perfect leek te passen, kon hij het niet laten om dat vast te leggen. Deze tentoonstelling is een selectie van contrasterende close-ups en weidse landschappen die hij maakte in 2011 en 2015.