Kimono Photoshoot

Woman wearing kimono, holding a pink camera to her eye while taking photo